"מבואות-ים" הינו כפר נוער ימי ייחודי, המאפשר לתלמידיו להגיע להישגים אישיים ברמה הערכית, הלימודית והחברתית, תוך חתירה מתמדת למצוינות והישגיות, בשימוש בים ככלי וכמטרה. הכפר יפעל להפוך להיות מוסד משמעותי למען תלמידיו וחניכיו, מתוך הקשר האישי שנוצר בין התלמיד לצוות החינוכי.

"מבואות-ים" הינו כפר נוער ימי ייחודי, המאפשר לתלמידיו להגיע להישגים אישיים ברמה הערכית, הלימודית והחברתית, תוך חתירה מתמדת למצוינות והישגיות, בשימוש בים ככלי וכמטרה. הכפר יפעל להפוך להיות מוסד משמעותי למען תלמידיו וחניכיו, מתוך הקשר האישי שנוצר בין התלמיד לצוות החינוכי. מבואות ים יהווה בית חם לתלמידים, ויעניק בטחון אישי ואוזן קשבת. הים יהיה ציר מרכזי לכל הפעילויות וישמש אמצעי להשגת המטרות החינוכיות. הלמידה בבית הספר מתרחשת גם על פי מודל הדיאלוג היצירתי, על ידי למידת חקר, עבודת צוות, יצירתיות וחשיבה ביקורתית ורפלקטיבית. התלמידים יהיו בעלי יכולת לימוד תקינה, בעלי נכונות להשקיע, להצליח ולתפקד בים. כפר הנוער יציב רף גבוה, יספק כלים על מנת לאפשר לתלמידיו מיצוי יכולותיהם הלימודיות והאחרות. הכפר מעודד לשרות צבאי משמעותי, כמו כן רואה בשימוש במאפיינים צבאיים ולפעילות ימית עניפה בפנימייה כלי לתהליך החינוכי ולהכשרה לשירות בחיל הים. מבואות ים יפעל לחינוך ערכי למוסר ונורמות גבוהות, ובכלל זה חינוך לבניית קהילה נקייה מסמים, מאלימות, מעישון, מאלכוהול ומתופעות פסולות אחרות. הערכים המרכזיים לעבודה החינוכית: כבוד אחריות אישית וחברתית שייכות הגשמה עצמית