מרכז המבקרים נבנה ע"י צוות כפר הנוער הימי מבואות ים כחלק מהחזון לקיים אצלנו מרכז ארצי למדעי הים. יועד למרכז מקום (3 כיתות וחצר), הוגדרה תפיסה ערכית, נבחרו התכנים ונבנתה תוכנית אדריכלית למקום. במהלך השנים האחרונות, בוצע השיפוץ והתאמת המקום לחזון וסוכם הסכם עקרוני עם רשות הטבע והגנים לשתף את הרשות בהפעלת המקום לציבור. מרכז המבקרים טרם נפתח לקהל. מועדי הפתיחה יפורסמו עם פתיחת המרכז למבקרים. מטרת מרכז המבקרים היא העברת תחושת הזדהות עם סביבת הים כתנאי מקדים לנקיטת עמדה וביצוע פעולה לשמירה על הים. כל ביקור יחולק להרצאת פתיחה, סיור מלמד, פעילויות (תערוכה, אינטראקטיבי) וסיכום. נושאים עיקריים: שימור הסביבה הימית – מדיניות, בע"ח, הסברה ואכיפה, איומים, צבי הים כמין מטרייה (חצר -טיפולים). מגוון המינים – התאמות, ספציפיקציה ע"פ בתי גידול (חדר אקווריומים, טבלאות גידוד-אפשרות ליציאה שנירקול ואו קיאקים) חקלאות ימית – גידול אלמוגים, שושנונים ואפשרות ליציאה לים (מעבדת גידול ורבייה) ארכיאולוגיה ימית – (תל מכמורת וחצר תצוגה) סחר וימאות (תצוגת ימאות, ימאות מעשית- אפשרות ליציאה לים במפרש) החיים בסביבה הימית – (שולחן מים, מעבדה וים) משאבי ים - גז, חשמל, דייג וספורט תרבות פנאי – גלישה, צלילה ושייט תצוגה חצר טיפולים והבראה לצבי הים חדר אקווריומים מעבדת גידול ורבייה כיתת הרצאות חדר תערוכה ושולחן מים (בתכנון) חצר ארכיאולוגית (בתכנון) תל מכמורת – סיור לימודי שפך נחל אלכסנדר – סיור לימודי חוף הים החולי/הסלעי - סיור